Επιχειρηματικά Νέα

INTERAMERICAN: Σταθερή πορεία το α’ εξάμηνο – Λειτουργικά κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. ευρώ

Λειτουργικά κέρδη προ φόρων σε λειτουργικό επίπεδο (επαναλαμβανόμενα κέρδη) 6,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο η INTERAMERICAN, καλύτερα, όπως σημειώνει,  κατά 20% σε σχέση με τη σχετική πρόβλεψη.  Ταυτόχρονα, η εταιρεία σημείωσε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 167 εκατ. ευρώ, έναντι 184 κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 9% επί του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων παρουσίασε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 94 εκατ. ευρώ, κινούμενη στα παραγωγικά επίπεδα του αντίστοιχου εξαμήνου 2015. Η INTERAMERICAN συνέχισε να αυξάνει τους πελάτες της στον κλάδο οχημάτων με την παραγωγή να ανέρχεται σε 68,8 εκατ. και τον στόλο των ασφαλισμένων στα 553.774 οχήματα. Σημείωσε επίσης αύξηση της ασφάλισης αστικών ευθυνών και σκαφών, κατά 32% και 29% αντιστοίχως, ενώ η συγκυρία δεν ευνόησε τις ασφαλίσεις πυρός που παρουσίασαν κάμψη. Ο δείκτης ζημιών της εταιρείας στις γενικές ασφάλειες έχει περιοριστεί στο 50,7%, μέσω ορθής διαχείρισης underwriting και αποζημιώσεων, ενώ το μερίδιο αγοράς έχει αυξηθεί σε 11,4%, φέροντας την INTERAMERICAN στην πρώτη θέση.

Στον κλάδο υγείας, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 41 εκατ., δηλαδή κυμάνθηκε στα επίπεδα των περυσινών επιδόσεων, παρ’ ότι η νέα παραγωγή επηρεάστηκε από τη μείωση της αγοραστικής δυνατότητας, που δεν εξισορροπείται από την αύξηση των αναγκών των πολιτών για αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η INTERAMERICAN κεφαλαιοποιεί, εν προκειμένω, το πρότυπο σύστημα υγείας και το πυκνό και ποιοτικό δίκτυο υγείας που έχει οργανώσει πανελλαδικά, διαθέτοντας και δικές της υποδομές υπηρεσιών.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η εταρεία, η παραγωγή στον κλάδο ζωής, που έφθασε στα 32 εκατ. σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, είναι εμφανώς επηρεασμένη από την εφαρμογή των capital controls. Ωστόσο,  κατά το πρώτο εξάμηνο ενισχύθηκε η προϊοντική πλατφόρμα Capital με νέα, ελκυστικά επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα.

* Στη φωτο ο CEO της Interamerican, κ. Γιώργος Κώτσαλος

Πηγή: www.newmoney.gr

Social Share

About the author

Relative Posts